Aktuality

ADMEZ vyhlašuje již šestý ročník soutěže kontaktních center Czech Contact Center Award. Jejím cílem je nejen umožnit srovnání kvality soutěžních prací, ale také přispět k budování pozitivní image oboru.

Kontaktní centra se v posledních letech proměňují a stále více vedle hlasových služeb zařazují další komunikační kanály, jako například chat, videochat nebo sociální sítě. Podobným způsobem se rozvíjí i naše soutěž, která zohledňuje moderní trendy.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je stanovena na 7. října 2019. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne tradičně v rámci programu konference Call centra, která proběhne 13. listopadu 2019.
POZOR! Změnili jsme kategorie. Sledujte propozice soutěže.