Pomozte vytvářet pozitivní image naší branže.

 

Srovnejte kvalitu práce kontaktního centra s ostatními subjekty na trhu!

 

Zúčastněte se soutěže a ukažte, co dokážete!

 

Aktuality

ADMEZ vyhlašuje jubilejní desátý ročník soutěže kontaktních center Czech Contact Center Award. Jejím cílem je nejen umožnit srovnání kvality soutěžních prací, ale také přispět k budování pozitivní image oboru.

Kontaktní centra se v posledních letech proměňují a stále více vedle hlasových služeb zařazují další komunikační kanály, jako například chat, videochat nebo sociální sítě. Podobným způsobem se rozvíjí i naše soutěž, která zohledňuje moderní trendy.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku byla prodloužena do 6. října 2023. Podobně jako v minulém roce se soutěží v celkem pěti kategoriích. Patronem kategorie "Leader kontaktního centra" je společnost Santia.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v měsíci listopadu.
Před přihlášením sledujte propozice soutěže.

O soutěži

Soutěž Czech Contact Center Award vznikla na podzim 2014. Umožňuje kontaktním centrům a jejich týmům porovnat mezi sebou svoje projekty z oblasti hlasové komunikace se zákazníky (příchozích i odchozích hovorů), poštovní a elektronické komunikace, mobilní komunikace a sociálních médií. Klade důraz zejména na kvalitu práce a inovativní nápady. Soutěž je otevřená všem kontaktním centrům, tedy komerčním, interním i smíšeným, která splní požadavky dané propozicemi a řádně přihlásí soutěžní projekty.

Propozice soutěže najdete zde

CCCA-přihláška 2023

Proč soutěžit?

Posílení pozitivní image oboru, který se na veřejnosti netěší velké popularitě.

Marketingový argument pro získání nových zakázek (komerční call centra).

Srovnání kvality práce kontaktního centra s ostatními subjekty na trhu.

Obhájení rozpočtu v rámci firmy.

Budování značky firmy, dodavatele i zaměstnavatele.

Kromě důvodů, pro soutěžit je třeba se na soutěž připravit. Základní rady, jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu jsou:

Nenechat přípravu na poslední chvíli. Často se stává, že přihlašovatel například nemá souhlas klienta či spolupracující firmy nebo nezvládne připravit kvalitní prezentaci.

Myslet na to, že obsah prezentace a doprovodných materiálů (obrázky, video) musí přesvědčit porotce o kvalitě a smysluplnosti vaší práce. Sebelepší projekt nemůže uspět, je-li špatně prezentován.

Uvědomit si, že prioritou je prezentovat kvalitu, efektivitu, nápad.

Nebát se pořadatele zeptat na cokoli. Žádná otázka není hloupá.

Kontakt

Pořadatel soutěže:
ADMEZ, Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 739 205 347
e-mail: info@admez.cz
web: www.admez.cz