Proč soutěžit?

Posílení pozitivní image oboru, který se na veřejnosti netěší velké popularitě.

Marketingový argument pro získání nových zakázek (komerční call centra).

Srovnání kvality práce kontaktního centra s ostatními subjekty na trhu.

Obhájení rozpočtu v rámci firmy.

Budování značky firmy, dodavatele i zaměstnavatele.

Kromě důvodů, pro soutěžit je třeba se na soutěž připravit. Základní rady, jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu jsou:

Nenechat přípravu na poslední chvíli. Často se stává, že přihlašovatel například nemá souhlas klienta či spolupracující firmy nebo nezvládne připravit kvalitní prezentaci.

Myslet na to, že obsah prezentace a doprovodných materiálů (obrázky, video) musí přesvědčit porotce o kvalitě a smysluplnosti vaší práce. Sebelepší projekt nemůže uspět, je-li špatně prezentován.

Uvědomit si, že prioritou je prezentovat kvalitu, efektivitu, nápad.

Nebát se pořadatele zeptat na cokoli. Žádná otázka není hloupá.