Aktuality

ADMEZ vyhlašuje jubilejní desátý ročník soutěže kontaktních center Czech Contact Center Award. Jejím cílem je nejen umožnit srovnání kvality soutěžních prací, ale také přispět k budování pozitivní image oboru.

Kontaktní centra se v posledních letech proměňují a stále více vedle hlasových služeb zařazují další komunikační kanály, jako například chat, videochat nebo sociální sítě. Podobným způsobem se rozvíjí i naše soutěž, která zohledňuje moderní trendy.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku byla prodloužena do 6. října 2023. Podobně jako v minulém roce se soutěží v celkem pěti kategoriích. Patronem kategorie "Leader kontaktního centra" je společnost Santia.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v měsíci listopadu.
Před přihlášením sledujte propozice soutěže.